CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANS

HOME → CONSULTORIA
Desenvolupem i implantem Projectes de Consultoria estratègica i organitzativa, focalitzades en la millora de la productivitat en l'àmbit dels Recursos Humans, tant en el disseny i el desenvolupament d'un Departament de Recursos Humans, com en la incorporació de noves pràctiques.

Participem de manera activa en la millora i l'assoliment d'un funcionament òptim de l'organització dels nostres clients, gestionant cada projecte, orientant-nos cap a la consecució dels objectius preestablerts i, sempre, des d'una perspectiva i posició de partners dels nostres clients.

Aportem solucions i eines de gestió, contribuint a implantar de manera eficient i ràpida, l'estratègia més adequada a cada moment, a través de:

  • una comprensió del negoci i de la filosofia de l'empresa, processos i metodologies provades amb èxit, permetent fins i tot el mesurament d'intangibles, tant de l'organització com de les persones.
  • mesurament de la millora en la gestió i en la capacitat de renovació mitjançant indicadors concrets o segons estàndards universals.

Especial atenció ens mereix la figura de l'Empresa Familiar, tan estesa i present a la nostra societat i amb múltiples fronts per vèncer.

Per les seves característiques i els requeriments especials, disposem de programes exclusius i especialitzats, orientats cap a la millora de l'organització, el desenvolupament i creixement de l'empresa i de la seva professionalització, incloent programes sobre successions.

PROGRAMES:

  • Gestió del canvi
  • Clima laboral
  • Assessment de Directius
  • Estudis sobre nivells retributius i incentius
  • Valoració de llocs de treball
Estàs pensant iniciar un procés de selecció i necessites incorporar talent?
Treballa amb professionals, més de 30 anys d'experiència ens avalen